logo3

 

Ultratone biostimulator

Lymfedrenasje, 50 min
Detox, 50min

Biostimulering, 50 min
Ultralyd\Fettknusing, 45min